Links en partners

SOS Vrijwilligers

Bekijk de website hier.
SOS Vrijwilligers is een dienst voor alle leden van de KVG groep. Sluit voor je vrijwilligers via ons een voordelige verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en persoonlijke ongevallen af.

KVG-Vorming vzw

Bekijk de website hier.
KVG-Vorming is de grootste vereniging van personen met een handicap en hun omgeving in Vlaanderen. Met meer dan 200 lokale afdelingen en een heleboel vrijetijdswerkingen organiseren we een heleboel boeiende activiteiten – ook bij jou in de buurt.

KVG-Groep

Bekijk de website hier.
De KVG-groep heeft vele gezichten. Dé constante in de werking van alle diensten die de KVG-groep vormen, is dat zij allen vertrekken vanuit de beleving van personen met een handicap en hun netwerk.

Als beweging van personen met een handicap streeft de KVG-groep naar ‘kwaliteit van bestaan’ en naar een inclusieve samenleving waaraan mensen met een handicap evenwaardig deelnemen.

Onze eigenheid bestaat erin dat wij – vanuit die ambitie – eigentijdse begrippen als emancipatie, zelfbeschikkingsrecht, actief burgerschap, participatie, kwaliteit van bestaan, inclusie, …  een invulling geven vanuit de concrete praktijk, vanuit het dagdagelijks contact met mensen met verschillende handicaps en hun netwerk!

Gezin en Handicap

Bekijk de website hier.
Gezin en Handicap wil een aanspreekpunt zijn voor al wie te maken krijgt met handicap. Als persoon met een handicap of als ouder, broer of zus, … kun je bij Gezin en Handicap terecht met je vragen en ervaringen. Ze organiseren infomomenten in heel Vlaanderen en beschikken over een uitgebreid documentatiecentrum. Ze verzorgen brochures en websites in begrijpelijke taal over concrete thema’s.

Absoluut vzw

Bekijk de website hier.
Wij geven informatie en advies over het zorgaanbod, de bestedingsregels van het budget en de verantwoording van het budget. Absoluut vzw heeft al meer dan 15 jaar deskundigheid opgebouwd rond het werken met een persoonlijk budget. Velen kennen absoluut vzw als een actieve vereniging met een warm hart voor budgethouders.

Lidoa

Bekijk de website hier.
Lidoa is de Limburgse Dienst voor Oppas en Assistentie aan personen met een handicap. De dienst wil mantelzorgers ondersteunen door het verlenen van oppas en assistentie aan kinderen en volwassenen met een handicap. Het gaat om hulp die niet door andere professionele thuiszorgorganisaties gegeven wordt. De vrijwilliger kan verschillende taken op zich nemen: babysitten, helpen bij huiswerk, naschoolse opvang, een volwassene begeleiden tijdens een activiteit, meegaan op vakantie… (enkel voor aanvragers in Limburg)
Meer info via 011 23 22 04 of lidoa@kvg.be

Sociale InnovatieFabriek

Bekijk de website hier.
De Sociale InnovatieFabriek is een plek waar inspiratie, ontmoeting, werken en experimenteren rond sociale innovatie en ondernemerschap centraal staat.

 

Vlaamse thuisbegeleidingsdiensten voor de doelgroep autisme

Ambulant en mobiel hulpverleningsaanbod op maat van personen met een autismespectrumstoornis, hun gezin en hun ruimere maatschappelijke omgeving. Er wordt uitgegaan van de mogelijkheden en sterke kanten van de persoon met autisme en zijn omgeving.

West-Vlaanderen – vzw Victor
Oost-Vlaanderen – vzw Tanderuis
Antwerpen en Vlaams Brabant – vzw Het Raster
Limburg – Limburgse Stichting Autisme (LSA)

Buddywerking Trein Tram Bus

[download id=”4102″]
Heb je een mobiliteitsbeperking of vind je het openbaar vervoer nemen moeilijk? Wil je het graag proberen met de hulp van een buddy? Wij zorgen voor begeleiding.
Eenmalige ondersteuning? Of een traject inoefenen zodat je dit na een tijdje zelfstandig kan afleggen? Jij kiest!

Samana C’Mon!

Woon je in regio Aalst, Oudenaarde, Eeklo, Gent of Deinze? Heb je een langdurige ziekte, beperking of zorgnood? Ben je op zoek naar een vrijwilliger om samen op een leuke manier je vrije tijd in te vullen en heb je hier ondersteuning bij nodig? Samana C’mon! legt individuele contacten tussen vrijwilligers en ‘aanvragers’.
Meer info via mvl@samana.be of contacteer hen via 09 267 53 53.

‘t pASSt

Bekijk de website hier.
‘t pASSt is een initiatief in regio Geel-Zuiderkempen dóór en vóór personen met een autismespectrumstoornis (ASS). Normaal- tot hoogbegaafde (jong)volwassenen met ASS en hun directe omgeving kunnen bij hen terecht om op een laagdrempelige manier met elkaar in contact te komen. Zij bieden hen een veilige, aangename ontmoetingsplaats met oog voor ieders verhaal en ruimte voor verdere identiteits- en talentontwikkeling.

Theme by Anders Norén